top of page

Rollet nyereményjátékok

AKTUÁLIS: IPHONE 11 NYEREMÉNYJÁTÉK

1. A játék szervezője
Az iPhone 11 nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője az Parkour Technologies  Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 4. emelet., a továbbiakban : „Szervező”)
 

2. A Játékban résztvevő személyek, pályázatra jogosultak
Az Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Rollet alkalmazásban valós néven regisztrált, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy.
 

3. A Játék időtartama
Promóció: 2019. december 9 - 18. 
Sorsolás: 2019. december 19.

4. A Játék menete
A Játékban olyan természetes személyek vehetnek részt, akik a promóció ideje alatt rendelkeztek regisztrált Rollet fiókkal, likeolták a Rollet Facebook oldalát és a Facebook post alatt kommentben elküldték a #rollettelparkolok hashtaget. 

A játékban 1 személy csak egyszer vehet részt, tehát ha a felhasználó többször regisztrálja magát a Rollet appba, a regisztráció csak egyszer számolandó a játék folyamán. Ugyanez a szabály vonatkozik a kommentekre is, egy személy csak egyszer küldhet el érvényes kommentet. Szervező a nem valós adatokat megadó, és nem valós névvel rendelkező Játékosokat automatikusan kizárja a Nyereményjátékból.
 

5. Sorsolás és kiértesítés
A sorsolás helyszíne: a Szervező a székhelye. A sorsolás nem nyilvános. 


A sorsolás módja: gépi sorsolás, számítógépes program segítségével, véletlengenerátor alkalmazásával.

A Játék nyertesét a Szervező először Facebook üzenetben értesíti - a sorsolástól számított 5 napon belül - , ahol a Szervező kérni fogja a nyertes e-mail elérhetőségét. Amennyiben a Rollet adatbázisban rögzített Név és E-mail cím megfelel a Facebook üzenetben továbbított adatokkal, a nyertes személye azonosításra került, jogosulttá válik a nyeremény átvételére.

Szervező a sorsoláson összesen 1 (egy) db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes játékos a játékból a pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a nyereményt a rendelkezésére álló időtartamon belül nem veszi át, részére azt nem lehet átadni és a tartaléknyertes, valamint a tartaléknyertes pályázata mindenben megfelel a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi és érvényességi feltételeknek.

6. Nyeremény és nyeremény átvétele
Nyeremény: egy darab iPhone 11 (fekete) kártyafüggetlen okostelefon (64 GB)

Szervező a nyertes Játékost a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Játékos által a Regisztráció során megadott e-mail címen, illetve telefonszámon (”Értesítés”). A nyertes Játékos a dorina@rollet.hu  e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, hogy igényt tart a Nyereményre. A Nyertes a nyereményt postai úton kapja meg (tértivevényes postai feladás), az ehhez szükséges adatokat pedig a Nyertesnek biztosítania kell a Szervező részére:

  • Név

  • E-mail cím

  • Telefonszám

  • Lakcím

 
Amennyiben a Nyertes postai úton átvette a nyereményt, és ezt aláírásával rögzítette a kézbesítőnél, a Nyeremény átadásra került.

7. Adó és közterhek
7.1. A Nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

7.2. A Nyeremények átvételével összefüggésben, továbbá a Játékosnak felróható okból felmerülő, valamint a jelen játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik.

8. Adatvédelem
A Játékos, mint adatkezeléssel érintett a jelen Játékszabályzat elfogadásával és hozzájárulása megadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.)(„GDPR”) szerinti adatvédelmi tájékoztatást, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette, egyúttal az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a jelen Játékszabályzatban rögzített célból és formában kezelje, az alábbiak szerint.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A játék nyertese a nyeremény átvételének visszaigazolása után automatikusan elfogadja, hogy a Szervező rögzítheti a személyi azonosításra vonatkozó adatokat (név, személyi igazolvány szám, lakcímkártya) a nyereménnyel kapcsolatos jogi dokumentumokban. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Részletes adatvédelmi tájékoztató: https://www.rollet.hu/adatvedelem

9. Információ a játékról
A Játékról részletes információk a www.rollet.hu/jatek weboldalon érhetők el.

A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a support@rollet.hu e-mail címre és postai úton a 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. címre írhatnak.

10. Vegyes rendelkezések
10.1 A nyertesek nevét a „Szervező” a Rollet nem teszi elérhetővé más felhasználók számára.
 
10.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
 
10.3 A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a) a Szervező díjmentesen felhasználhatja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím).
 
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános üzenet keretében adja át.
 
10.5 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
 
10.6 A nyeremény készpénzre nem váltható.

10.7. Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

10.8. A jelen Nyereményjátékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

Budapest, 2019.12.09.

KORÁBBI JÁTÉKOK:

BLACK FRIDAY KUPONOK

1. A játék szervezője
A Rollet Black Friday kuponok (a továbbiakban „Játék”) szervezője az Parkour Technologies  Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 4. emelet., a továbbiakban : „Szervező”)
 

2. A Játékban résztvevő személyek
Az Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy.
 

3. A Játék időtartama
2019. november 29.
 

4. A Játék menete
A Játékban olyan természetes személyek vehetnek részt, akik a promóció ideje alatt letöltötték az alkalmazást, regisztrálták adataikat és hitelsítették autójukat. A játékban résztvevő egy 500 forintos kuponnal gazdagodik, amit bármikor beválthat. A kupon készpénzre nem váltható.
 

5. Kiértesítés
A kuponra jogosultakat az alkalmazás chat felületén értesítjük.
 

6. Vegyes rendelkezések
6.1 A nyertesek nevét a „Szervező” a Rollet nem teszi elérhetővé más felhasználók számára.
6.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
6.3 A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a) a Szervező díjmentesen felhasználhatja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím).
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános üzenet keretében adja át.
6.5 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
6.6 A nyeremények készpénzre nem válthatók.

Budapest, 2019.11.29.

INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK

A játék szervezője
A Rollet Instagram nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője az Parkour Technologies  Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 4. emelet., a továbbiakban : „Szervező”)


2. A Játékban résztvevő személyek
Az Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy.
 

3. A Játék időtartama
2019. október 21 - 27.


4. A Játék menete
A Játékban olyan természetes személyek vehetnek részt, akik a promóció ideje alatt bekövették és követésüket fenntartották a Rollet Instagram felületén. A sorsolás Random Generator szoftver segítségével történik. Egy Instagram felhasználó csak egyszer jogosult a kuponra.


5. Kiértesítés
A kuponra jogosultakat a Szervező az Instagram chat felületén, direkt üzenetben közli külön-külön a három nyertesse.


6. Vegyes rendelkezések
6.1 A nyertesek nevét a „Szervező” a Rollet nem teszi elérhetővé más felhasználók számára.
6.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
6.3 A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a) a Szervező díjmentesen felhasználhatja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím).
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános üzenet keretében adja át.
6.5 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
6.6 A nyeremények készpénzre nem válthatók.

Budapest, 2019.10.21.

AUGUSZTUSI NYEREMÉNYJÁTÉK

1. A játék szervezője
A Rollet augusztusi kupon nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője az Parkour Technologies  Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 4. emelet., a továbbiakban : „Szervező”)
 

2. A Játékban résztvevő személyek
Az Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy.
 

3. A Játék időtartama
2019. augusztus 12 - szeptember 15.
 

4. A Játék menete
A Játékban olyan Rollet felhasználók vehetnek részt, akik a promóció ideje alatt letöltették az alkalmazást, személyes adataikat, illetve bankkártyájukat regisztrálták az alkalmazásban és járművüket hitelesítették. A hitelesítés után a felhasználó egy 500 Forint értékű kuponnal gazdagodik, melyet a regisztrációt követő 2 héten belül tud beváltani.
 
5. Kiértesítés
A kuponra jogosultakat a Szervező az alkalmazás chat felületén értesíti, melyben mellékeli az egyedi azonosítójú kuponkódot is.
 

6. Vegyes rendelkezések
6.1 A nyertesek nevét a „Szervező” a Rollet nem teszi elérhetővé más felhasználók számára.
6.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
6.3 A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a) a Szervező díjmentesen felhasználhatja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím).
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános üzenet keretében adja át.
6.5 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
6.6 A nyeremények készpénzre nem válthatók.

Budapest, 2019.08.12.

JOIN OUR TEAM TODAY!

bottom of page