top of page

ROLLET ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ

(hatályos: 2018. június 6-tól visszavonásig)

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy társaságunk cégneve 2019. december 18. napi hatállyal Parkour Technologies Kft-ről Rollet Kft-re változott. Jelen általános szerződési feltételek a társaság cégnevében bekövetkezett változást tartalmazzák, a szerződéses rendelkezésekben változás nem történt.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen adatkezelési tájékoztatóval (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a Rollet Kft. (előzőleg Parkour Technologies Kft., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-303490; adószám: 26130107-2-41; székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. IV. em.) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Szolgáltató”) tájékoztatást nyújt a Szolgáltató https://www.rollet.hu  elérésű honlapja (a továbbiakban: „Honlap”) minden látogatójának (a továbbiakban: „Honlap Látogató”), továbbá a Szolgáltató „Rollet” elnevezésű parkolási szolgáltatását (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) és az ennek igénybevételét biztosító, mobiltelefonon vagy más arra alkalmas mobileszközön futtatható alkalmazást (a továbbiakban: „Alkalmazás”) használni kívánó és használó minden magánszemélynek (a továbbiakban: „Felhasználó”), továbbá egyéb magánszemélyek (Honlap Látogatók, Felhasználók és egyéb magánszemélyek együtt a továbbiakban: „Érintettek”) a személyes adataik Szolgáltató általi kezeléséről.

Ahhoz, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást igénybe tudja venni, a jelen Tájékoztatót meg kell ismernie és a jelen Tájékoztatóban leírt személyes adatainak a jelen Tájékoztatóban leírt kezeléséhez kifejezetten hozzá kell járulnia. Ezt akként teheti meg, hogy az Alkalmazás telepítése során az adatkezelésre vonatkozó jelölőnégyzetet kitölti. A teljes Tájékoztató a telepítés során a jelölőnégyzet kitöltését megelőzően a jelölőnégyzet mellett megadott hiperlinken érhető el. Ha a Felhasználó az adatkezeléshez nem járul hozzá, a Szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges.

 

I. Személyes adatok kezelése

 

1. A Honlap látogatásához kapcsolódóan

A Szolgáltató a Honlapján a felhasználói élmény növelése és a felhasználás kényelmesebbé tétele érdekében rövid szövegeket, anonim felhasználói azonosítókat, ún. cookie-kat használ. A cookie-k egyedi számítógép-azonosítót, profilinformációkat tárolnak a Honlap Látogató számítógépére, készülékére elhelyezve. A cookie-k a Honlap Látogató személyének azonosítására nem alkalmasak, azonban alkalmasak a számítógépének, készülékének azonosítására, felismerésére.

A Honlap Látogató a böngészője megfelelő beállításával be tudja állítani azt, hogy a cookie-knak a számítógépén, készülékén való elhelyezését megtiltsa. A cookie-k számítógépen való elhelyezésének megtiltása esetén azonban a felhasználói élmény nem változik.

A Szolgáltató igénybe veheti harmadik fél szolgáltatók reklám szolgáltatását, amely során a harmadik fél reklámszolgáltató cookie-k segítségével elmentheti a Honlap Látogatójának adatait, különösen a Honlap látogatásának tényét, idejét, a Honlapon töltött időt stb., annak érdekében, hogy a Honlap Látogató a Szolgáltatásra vonatkozóan célzott hirdetést kaphasson. Erről a Honlap Látogató külön értesítést kap és külön hozzá kell járulnia ezen hirdetésekhez való hozzájutáshoz.

 

2. Az Alkalmazás telepítéséhez kapcsolódóan

A Szolgáltatás igénybevétele kizárólag az Alkalmazás letöltésével, telepítésével és használatával lehetséges. Az Alkalmazás telepítése során a Szolgáltató hozzájut az Alkalmazás letöltését lehetővé tevő webáruháztól a letöltési adatokhoz (így az Alkalmazás letöltésének időpontja, illetve az Alkalmazás letöltését lehetővé tevő webáruház neve), továbbá a Felhasználó következő személyes adataihoz: a Felhasználó által használt mobileszköz szoftverének típusához és ahhoz az információhoz, hogy a Felhasználó elmúlt-e 18 éves. Az Alkalmazás telepítésével a Felhasználó hozzájárul ezen adatainak Szolgáltató általi kezeléséhez.

Ha a Felhasználó ehhez hozzájárul az Alkalmazás telepítése vagy használata során, az Alkalmazás a Felhasználó mobileszközén a mobileszköz következő alkalmazásaihoz fér hozzá: kamera, fényképek, helyadatok. A kamera, és a fényképekhez való engedélyezés nem elengedhetettlen a Szolgáltatás igénybevételéhez, azonban a helyadatok hozzáférésének engedélyezése nélkül a Szolgáltatást nem lehet igénybe venni.

 

3. A Szolgáltatásra való regisztrációhoz kapcsolódóan

 

1. A regisztrációhoz szükséges személyes adatok köre.

A Szolgáltatás kizárólag az Alkalmazáson regisztrált Felhasználó számára elérhető. A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjához a következő személyes adatokat kéri a Felhasználótól:

A regisztrációhoz kötelező adatok:

 • a Felhasználó személyének azonosításához: a Felhasználó vezetékneve, keresztneve (neme);

 • a Felhasználói fiók létrehozásához és a Szolgáltatóval való kapcsolattartáshoz magánszemély esetén: a Felhasználó e-mail címe, telefonszáma, a Felhasználó által választott legalább 8 (nyolc) karakter hosszúságú jelszó vagy – Google Connect-tel, illetve Facebook Connect-tel történő belépés használata esetén – az ezekhez használt személyes e-mail cím és jelszó, a jelszó a Szolgáltató számára sem visszafejthető.

 • Felhasználó Alkalmazáson belül regisztrálni kívánt járművének (a továbbiakban: „Jármű ”) azonosításához és ennek Felhasználói fiókhoz való társításához: a Jármű rendszáma;

 • számlaküldés céljából: a Felhasználó vezetékneve, keresztneve (neme), e-mail címe.
   

A regisztrációhoz a Felhasználó választása szerint megadható adatok:

 • a Felhasználó által a Járműnek adott fantázianév;

 • a Járműről a Jármű vezető oldali ajtajának nyitott állapotában a Jármű orrától készített képfelvétel vagy mozgóképfelvétel;

 • a Felhasználó részére számla kiállításához, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan automatikusan kiállított elektronikus nyugtán kívül számlát kér: a Felhasználó lakcíme vagy postacíme, számlázási címe (opcionálisan, amennyiben a lakcímtől vagy postacímtől eltérő).

 

2. A Felhasználó Facebook vagy Google fiókja.

Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy az Alkalmazásba önálló felhasználónév és jelszó megadása helyett a már meglévő Facebook vagy Google fiókjával kíván belépni, ennek megadásával és megtörténtével hozzájárul ahhoz, hogy egyes adatait a Szolgáltató a Facebook-tól vagy Google-től vegye át a Facebook és Google szabályzatainak megfelelően, illetőleg, hogy a Szolgáltató hozzáférhet a Felhasználó következő személyes adataihoz:

 • a Felhasználó Facebook-on feltüntetett felhasználóneve, neme, e-mail címe, telefonszáma, profilképe, ismerőseinek listája, vagy

 • a Felhasználó Google fiókjához használt felhasználónév és e-mail cím.

A fentieken túl a Szolgáltató más adatokat nem vesz át a Facebook-tól vagy a Google-től.

 

3. A Szolgáltatás díjának és költségeinek Felhasználó által történő fizetéséhez szükséges személyes adatok.

A Szolgáltatásra való regisztrációhoz a Szolgáltatás díjának és költségeinek Felhasználó által történő fizetéséhez szükséges személyes adatokat (lásd lent) nem a Szolgáltató, hanem az általa igénybevett Simple nevű szolgáltatás üzemeltetője, az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32., Cégjegyzékszám: 01-09-174466; a továbbiakban: „Fizetési Szolgáltató”) kezeli. A Fizetési Szolgáltató mint adatfeldolgozó által a fizetési tranzakció lebonyolítása, a fizetési tranzakció hitelesítése és az esetleges csalások megelőzése céljából kezelt személyes adatok a következők: a Felhasználó által megadott bankkártya száma, lejáratának dátuma, birtokosának neve, CVC kódja, tulajdonosának (a bankkártyát kibocsátó banknak) a neve, a Felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, a tranzakció összege, a tranzakciót küldő készülék IP címe, a tranzakció dátuma és időpontja, számlázási cím. A Fizetési Szolgáltató, mint adatfeldolgozó által végzett résztevékenység mindezen személyes adatok rögzítésére, tárolására, authorizációs partnereknek történő továbbításra, törlésre terjed ki.

A Fizetési Szolgáltató jogosult al-adatfeldolgozókat igénybe venni. A fizetési tranzakciók hitelesítésére és csalások megelőzésére a Fizetési Szolgáltató az alábbi al-adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., cg. 01-10-041585)

 • Borgun hf. (Ármuli 30, 108 Reykjavik, Izland, cg. 440686-1259)
   

A Fizetési Szolgáltató az általa igénybe vett al-adatfeldolgozókért úgy felel, mintha az al-adatfeldolgozási tevékenységet ő maga látná el. A Fizetési Szolgáltató csak olyan al-adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, amely megfelel a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak és a Fizetési Szolgáltató általános szerződési feltételei szerint az adatfeldolgozóra vonatkozó rendelkezéseknek, különös tekintettel, de nem kizárólag az adatbiztonsági követelményeknek.

A Szolgáltató a Felhasználó által a Fizetési Szolgáltatónak megadott mindezen személyes adatokat nem kapja meg automatikusan a Fizetési Szolgáltatótól, mindössze a Fizetési Szolgáltató által mindezen személyes adatok alapján generált számsort kap meg. A bankkártya adatok alapján generált számsorból a Felhasználó által a Fizetési Szolgáltatónak megadott fenti személyes adatok nem visszafejthetőek, azokat a Szolgáltató nem képes megismerni, azonban a Szolgáltató megkeresésére a Fizetési Szolgáltató kiadhatja a Szolgáltató részére bankkártya adatokat.

 

4. A Járműről a Jármű hitelesítéséhez készített felvételek mint esetleges személyes adatok.

A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) foglaltak szerint a Felhasználó felelőssége arról meggyőződni, hogy a Járműről készített fényképen vagy rövid mozgóképfelvételen személyek ne szerepeljenek, amiként az is a Felhasználó felelőssége, hogy ezen felvételek szerzői jogaival jogszerűen rendelkezzen és másolatát a Szolgáltatónak jogszerűen kiadhassa a Szolgáltatás nyújtása céljából.

Tekintettel arra, hogy egy Felhasználó több Járművet is regisztrálhat az Alkalmazáson belül, a Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával nyilatkozik arról, hogy megértette, hogy az ÁSZF-ben foglaltak szerint tájékoztatási kötelezettség terheli arra vonatkozóan, hogy az Alkalmazáson regisztrált Jármű valamennyi használóját értesítse a Szolgáltató által kezelt adatok köréről.

 

4. A Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

 

1. A személyes adatok köre.

A Szolgáltató a Szolgáltatásnak az Alkalmazáson keresztüli biztonságos igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezeli, amelyek a Szolgáltatásra való regisztrációhoz szükséges személyes adatokon kívül (ld. fent a 3.1 pontban) a Felhasználó parkolással összefüggő személyes adatait jelentik, amely utóbbiak a következők: a Jármű parkolóhelyre (Parkolóházba) történő érkezésének és távozásának helye és ideje, a parkolás díja és helye, a Járműről (és annak vezetőjéről, utasairól) az érkezés és távozás időpontjában készített fénykép-, illetve mozgóképfelvétel.

 

2. A Szolgáltató által a Parkolóházban elhelyezett kamerás megfigyelőrendszer.

A Szolgáltató a Parkolóház(ak) beléptető kapuinál önálló, szünetmentes kamerarendszert üzemeltet. Egy kamera a Parkolóházba behajtó valamennyi jármű rendszámát pásztázza, egy másik kamera pedig akkor aktiválódik, amikor a rendszámokat pásztázó kamera valamely Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevétele érdekében regisztrált rendszámot értékel. Ezek működésére a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”) rendelkezései irányadók. A felvételek készítésének célja vagyonvédelmi: annak a kockázatnak a csökkentése, hogy a Szolgáltatást ne vehesse igénybe jogtalanul a Felhasználó terhére a parkolóhelyre (Parkolóházba) a Járművel azonos rendszámmal rendelkező, de a Járműtől eltérő gépjárművel behajtó személy, és ezáltal a Felhasználó vagyonának megóvása, mivel a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. A felvételeket a Szolgáltató a Parkolóháztól elkülönült, zárt informatikai rendszerben tárolja. A kamerás megfigyelés tényéről és látószögéről a Szolgáltató megfelelő módon tájékoztatja a harmadik személyeket. A Szolgáltató a felvételeket haladéktalanul, de a mindenkori jogszabályban foglalt határidőn belül törli (lásd a lenti III. 3. pontot).

 

3. Parkolóházak kamerái.

A Szolgáltató során igénybe vehető parkolóhelyeket biztosító parkolóházak (a továbbiakban: „Parkolóház(ak)”) kamerás megfigyelőrendszereket üzemeltethetnek. Ezen kamerák működéséért a Szolgáltató nem felel, a Felhasználó ezekről a Parkolóháznál tájékozódhat.

 

4. Hitelesített Járművel kapcsolatos adatkezelés.

Az Alkalmazáson belül Járművét fényképpel vagy mozgóképfelvétellel hitelesített Felhasználó a következő előnyökben részesül: * parkoláskor mobileszközére üdvözlő üzenetet kap a Szolgáltatótól az adott Parkolóház lokációjával; és

 • már a parkolás időtartama alatt megismerheti és nyomon követheti az Alkalmazáson belül a parkolás hozzávetőleges helyszínét (parkolási terület), az adott Parkolóház árlistáját, a parkolás időtartamát (a parkolás pontos kezdetétől végéig), a Jármű rendszámát, a parkolási díj végösszegét;

 • a parkolást követően megismerheti és nyomon követheti az Alkalmazáson belül korábbi parkolásainak pontos helyszínét és az érintett Parkolóházak parkolások napján aktuális árlistáit, korábbi parkolásainak időtartamát (annak pontos kezdetétől végéig), a korábbi parkolásai során fizetett parkolási díjat, a Jármű rendszámát.

Ehhez képest a Járművét nem hitelesítő Felhasználó az Alkalmazáson belül a parkolás időtartama alatt, illetve azt követően csak a parkolás dátumát és aktuális időtartamát, az aktuális parkolási díjat, a Jármű rendszámát, illetve a parkolás végén a parkolás végösszegét ismerheti meg, a parkolás hozzávetőleges helyszínét (parkolási terület) és pontos időtartamát nem.

A félreértések elkerülése végett a Szolgáltató a fentiekben felsorolt személyes adatokat kezeli akkor is, ha a Felhasználó nem hitelesíti Járművét, a hitelesítésből adódó különbséget az jelenti, hogy a nem hitelesített Felhasználó egyes információkat csak akkor és annyiban ismerhet meg, ha tájékoztatást kér a Szolgáltatótól személyes adatai kezelésével kapcsolatban és csak a személyes adataira vonatkozóan.

 

5. A panaszkezeléshez kapcsolódóan

A Felhasználó az ÁSZF-ben leírtak szerint tud a Szolgáltatással kapcsolatos panaszbejelentést tenni. A panaszkezeléshez kapcsolódóan a Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett panasz során megadott személyes adatokat (így különösen, de nem kizárólagosan a panasz előterjesztésének idejét, módját, a panasz részletes leírását, a panaszolt felhasználás körülményeit, a panasszal kapcsolatban előterjesztett dokumentumokat), továbbá a panasz ügyintézéséhez szükséges mértékben a Felhasználó részére történt Szolgáltatás nyújtás körében kezelt személyes adatokat kezeli. A Szolgáltató a panaszkezelés rendjére vonatkozóan a Felhasználókat külön tájékoztatja.

 

6. A Szolgáltató által végezni kívánt marketing tevékenységhez kapcsolódóan

A Szolgáltató a Felhasználók körében a Szolgáltatás népszerűsítése, a Szolgáltatás ismertségének és használatának előmozdítása, továbbá a Szolgáltatás minőségének növelése érdekében a Felhasználók vezetéknevét, keresztnevét (nemét), e-mail címét, lakcímét vagy postacímét, telefonszámát, illetőleg mobiltelefonszámát kezeli.

A marketing célú adatkezelést a Szolgáltató csak a Felhasználó külön kifejezett hozzájárulásával kezelheti, és a Felhasználó kifejezett kérésére az erre a célra irányuló adatkezelést haladéktalanul megszünteti.

A Honlap Látogató hírlevél fogadására való feliratkozáshoz az Érintettnek az e-mail címét, valamint tartózkodási helye településének nevét kell megadnia. A hírlevélre feliratkozáskor a feliratkozás időpontja és a feliratkozás időpontja szerinti IP cím is rögzítésre kerülhet.

A hírlevél és direkt marketing anyagok fogadására való feliratkozással az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenetet küldjön az Érintettnek, tájékoztatást nyújtson az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról, játékokról, stb.

 

7. Egyéb célokból

A Szolgáltató a Parkolóházakba behajtó autók számát figyeli, és üzletfejlesztési célból kezeli, továbbá más anonimizált adatokból statisztikát és kimutatást készít a Szolgáltatás fejlesztése érdekében.

 

II. KINEK TOVÁBBÍTHATJA A SZOLGÁLTATÓ A SZEMÉLYES ADATOKAT?

1. Parkolóházaknak: A Szolgáltató a Szolgáltatás teljes körű és zavartalan nyújtása érdekében szükségszerűen szorosan együttműködik a Parkolóházakkal, részükre továbbítja a Jármű rendszámát, a Jármű Parkolóházba történő érkezésének és távozásának idejét (azaz a parkolás időtartamát), az erről (be- és kihajtásról) készült kép- és videó felvételeket, a parkolás hozzávetőleges helyszínét (parkolási terület) helyét, a parkolás díját és a bérletek parkolóhelyenkénti árazását. A Parkolóházak mindezen személyes adatok tekintetében a Szolgáltató adatfeldolgozóiként járnak el.

Abban az esetben, ha a fennmaradó parkolási díj meghaladja a Szolgáltató által az Alkalmazásra való regisztrációkor igényelt óvadéki összeget, a Szolgáltató továbbítja a Parkolóháznak a parkolási díj megfizetése céljából a fentieken túl a Felhasználó vezetéknevét, keresztnevét, a Felhasználó telefonszámát. A Parkolóházak mindezen személyes adatok tekintetében önálló adatkezelőként járnak el, mivel ilyenkor a parkolás a Parkolóházzal létrejövő szerződés alapján történik.

 

2. Számlakibocsátó szoftvert üzemeltető cégnek: A Szolgáltató a Szolgáltatás ellenértékéről a számlát egy olyan szoftverrel készíti el és bocsátja ki, amely szoftvert a KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. cég üzemelteti. E cég a számlák tartalmát (a Felhasználó vezetéknevét, keresztnevét (nem), lakcímét vagy postacímét, számlázási cím (amennyiben a lakcímtől eltérő), valamint a Felhasználó parkolásának időtartama és a parkolás díját) a számlakibocsátó-kezelő szoftver üzemeltetése, karbantartása, hibaelhárítása érdekében megismerheti mindezen feladatok elvégzéséhez minimálisan szükséges mértékben és ideig. Ebben a körben a KBOSS.hu Kft cég a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozóként jár el.

 

3. Rendőrségnek, honvédelmi és nemzetbiztonsági szolgálatnak: Jogszabály által előírt esetben vagy jogerős bírósági határozat alapján a Szolgáltató valamennyi kezelt személyes adatot átadhatja a jogszabályokban meghatározott rendvédelmi szerveknek (így különösen, de nem kizárólagosan rendőrségnek, honvédelmi és nemzetbiztonsági szolgálatoknak).

 

4. A Szolgáltató által megbízott könyvelési, pénzügyi és jogi tanácsadóknak: A Szolgáltató törvényes kötelezettségeinek való megfelelése, illetve követelései biztosítása, továbbá jogai, jogos érdekei érvényesítése érdekében a jelen Tájékoztatóban leírt személyes adatokat továbbíthatja a Szolgáltató által megbízott tanácsadóknak (így különösen, de nem kizárólagosan könyvelőknek, pénzügyi és jogi tanácsadóknak).

 

III. Az adatok megőrzésének időtartama

1. A Honlap látogatásához kapcsolódó személyes adatokat a Szolgáltató a jogai és jogos érdekei érvényesítése érdekében a látogatás idejétől számított öt (5) évig (vagy ha az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje hosszabb, ezen időtartam végéig) őrzi meg.

 

2. Az Alkalmazás telepítéséhez és a Szolgáltatásra való regisztrációhoz kapcsolódó személyes adatokat, a Szolgáltató a jogai és jogos érdekei érvényesítése érdekében a Felhasználó regisztrációjának megszűnésétől számított öt (5) évig (vagy ha az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje hosszabb, ezen időtartam végéig) őrzi meg.

 

3. A Szolgáltatás nyújtásához és kapcsolattartáshoz kapcsolódó személyes adatokat a Szolgáltató a jogai és jogos érdekei érvényesítése érdekében a Felhasználó parkolásának idejétől számított öt (5) évig (vagy ha az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje hosszabb, ezen időtartam végéig) őrzi meg, kivéve

 • a Szolgáltató által kibocsátott számlákat, amelyeket a Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő időtartam végéig (jelen Tájékoztató időpontjában: nyolc (8) évig) őrzi meg.

 

4. A Szolgáltató a panaszkezeléssel kapcsolatos személyes adatokat a saját és a Felhasználó (fogyasztó) jogai és jogos érdekei érvényesítése érdekében a panasz idejétől számított öt (5) évig (vagy ha az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje hosszabb, ezen időtartam végéig) őrzi meg.

 

5. A Szolgáltató a marketing célú személyes adatokat a Felhasználó regisztrációjának törléséig, illetőleg a beleegyezés visszavonásáig őrzi meg.

 

IV. Az adatok tárolása

A Szolgáltató a személyes adatokat a székhelyén (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. IV. em.), őrzi.

 

V. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Tájékoztatóban felsorolt személyes adatok Szolgáltató általi kezelésének (gyűjtésének, tárolásának, továbbításának stb.) jogalapja az Érintettek (Honlap Látogató, Felhasználó, stb.) önkéntes hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv”). 5. § (1) a) pontja és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja szerint.

A hozzájárulás visszavonása esetén a Szolgáltató a jelen Tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat az Infotv. 6. § (4) bekezdése, illetve (1) bekezdés b) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) b) és c) pontja szerint kezeli.

A panaszkezeléshez kapcsolódó személyes adatokat a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a szerint kezeli.

 

VI. ADATBIZTONSÁG

1. A Szolgáltató számára kiemelten fontos, hogy az általa kezelt, illetőleg feldolgozott személyes adatok biztonságban legyenek, és ne forduljon elő olyan adatbiztonságot sértő esemény, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi (adatvédelmi incidens).

 

2. A Szolgáltató megfelelő szerződésekkel törekszik azt biztosítani, hogy valamennyi személyes adathoz csak az elérni kívánt cél érdekében bevonni szükséges körben és időtartamban férjenek hozzá személyek (munkavállalók, közreműködők akár a Szolgáltató, akár adatfeldolgozói oldalán. A Szolgáltató e személyek adatvédelmi tudatosságát adatvédelmi képzésekkel növeli és fejleszti, annak érdekében, hogy ezzel is megelőzze az adatvédelmi incidensek előfordulását és elősegítse az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidens hatékony, gyors és megnyugtató kezelését.

 

3. A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, többek között adott esetben biztosítja a személyes adatok álnevesítését és titkosítását, a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

 

4. A Szolgáltató a személyes adatok biztonságáért fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben visszaállítja és a hozott intézkedéseket folyamatos felülvizsgálat alatt tartja.

 

5. A Szolgáltató biztosítja az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

6. A Szolgáltató a kiszervezett tevékenységek körében a partnereit gondos kiválasztási eljárás alapján kívánja kiválasztani, azt szem előtt tartva, hogy mennyiben képesek a birtokukba jutott személyes adatok biztonságát garantálni.

 

VII. AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

1. Az átlátható tájékoztatáshoz és kommunikáció való jog. A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A Szolgáltató személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen Tájékoztatójának mindenkor hatályos változatát az Érintett a Szolgáltató weboldalán, valamint az Alkalmazáson belül érheti el.

 

2. Hozzáférési jog. Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatok köréhez, az adatkezelés céljához, az adatkezelés címzettjeihez, az adatok tárolásának tervezett időtartamához, az adatok forrására vonatkozó információhoz vagy jogszabályban meghatározott más információhoz hozzáférést kapjon.

 

3. A helyesbítéshez és törléshez való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Szolgáltató kifejezetten kéri minden Érintettől, hogy bármilyen adatváltozás, hibásan rögzített adat észlelése, esetleges valótlan adat megadása esetén kezdeményezzék a Szolgáltatónál a pontatlan személyes adatok kijavítását.

 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett az érintett az adatok felhasználásának korlátozását kéri, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

5. Az adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltatót, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

6. A tiltakozáshoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7. Jogérvényesítés. Az Érintett a jelen VII. pontban kifejtett jogait a Szolgáltató support@rollet.hu e-mail címére küldött kérelmében érvényesítheti.

 

8. Adatvédelmi tisztségviselő. A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás mint a Szolgáltató alaptevékenysége olyan adatkezelési műveleteket foglal magában, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az Érintettek rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé. Az adatvédelmi tisztviselő a következő e-mail címen közvetlenül elérhető: support@rollet.hu.

 

VIII. Jogorvoslat

Amennyiben a Szolgáltató az érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, abban az esetben az érintett kérelme alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) az ügyben vizsgálatot indít, vagy hatósági eljárást folytat le.

A NAIH elérhetőségei:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • Telefon: 061/391-1400

 • Fax: 061/391-1410

 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Weboldal: https://www.naih.hu

A NAIH döntésétől függetlenül az Érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

IX. EGYÉB

1. A Felhasználó a Szolgáltatásra vonatkozó regisztráció, illetőleg a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan kizárólag a saját valós adatait adhatja meg. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azon jogkövetkezményekért, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználó valótlan vagy nem a saját adatait adta meg.

 

2. A Szolgáltató jogosult az adatok igazolását kérni a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés általános szerződési feltételeinek megfelelően.

 

3. A Szolgáltató nem felel harmadik fél szolgáltatók adatkezeléséért és adatbiztonsági intézkedéseiért, azokra a harmadik fél szolgáltatók adatkezelési tájékoztatója lesz irányadó.

 

4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben, különösen jogszabályváltozás esetén saját hatáskörében módosítsa a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a Tájékoztatóban foglalt információk megfelelő tájékoztatást nyújtanak az Érintettek személyes adatai gyűjtésével és kezelésével kapcsolatban.

 

5. A Tájékoztató módosítása esetén a Szolgáltató a módosítás tényét, a változások tömör összefoglalását a módosított rendelkezések megjelölésével, a módosítás hatálybalépésének dátumát és a módosított Tájékoztató teljes szövegét legalább tíz (10) nappal a hatálybalépést megelőzően megküldi a Felhasználóknak a regisztráció során megadott e-mail címükre, valamint a Honlapon is közzéteszi.

6. A Tájékoztató rendelkezéseit kiegészíthetik más információk, amelyeket az Érintett a Szolgáltatótól kapott.

bottom of page